Naaldbossen in Nederland, bedreigde levensgemeenschappen

Tegenwoordig is de visie op de functies van bos veranderd. Zo wordt gestreefd naar een groter aandeel van loofbos van inheemse bomen. Het gevolg daarvan is dat alom naaldbossen worden gekapt of geleidelijk worden omgevormd tot loofbos. Maar, er zijn honderden soorten paddenstoelen die van naaldbossen afhankelijk zijn (475 in Nederland vb), ook talrijke karakteristieke planten en dieren leven in naaldbossen. In deze brochure van de Nederlandse Mycologische vereniging worden alle belangrijke naaldbostypen worden bechreven, met adviezen om ze op een goede manier te beheren. De brochure is rijk geïllustreerd, en bevat hoofdstukken als inheemse naaldbomen en exoten, herkenning van voor paddenstoelen waardevolle naaldbossen, beschrijvingen van relevante naaldbostypen en beheer van mycologisch waardevolle naaldbossen.