Monitoringsprotocol sprinkhanen

Dit rapport beschrijft het protocol voor het monitoringmeetnet sprinkhanen dat zal worden toegepast op twee soorten. De Zadelsprinkhaan (Ephippiger ephippiger) wordt opgevolgd door het aantal zingende mannetjes in een gebied te tellen. Het Schavertje (Stenobothrus stigmaticus) wordt gemonitord door in plots van 10x10 meter alle dieren weg te vangen, het tijdstip van wegvangst te bepalen, te tellen en ter plaatste terug vrij te laten (wegvangstmethode). We verduidelijken hoe voor deze twee soorten het steekproefkader opgesteld werd. Aangezien beide soorten sprinkhanen zeer zeldzaam zijn, gebeurt de monitoring integraal. Per soort geven we vervolgens de lijst van te monitoren gebieden en bespreken we de frequentie waarmee de tellingen moeten gebeuren. Ten slotte verwijzen we naar het dataportaal waar de verzamelde gegevens ingevoerd moeten worden voor verdere analyse.