Monitoringsprotocol kevers

Dit document geeft weer hoe de inhaalslag voor het Vliegend hert (Lucanus cervus) en de Roestbruine kniptor (Elater ferrugineus) moet verlopen om het steekproefkader voor de monitoring van deze soorten vast te leggen. Voor beide soorten kijken we eerst op de schaal van de ecodistricten of er al voldoende kennis is over de verspreiding van de soorten. In de ecodistricten waar meer info nodig is, werd vervolgens meer op kilometerhok niveau de hokken geselecteerd die nog mogelijks bijkomende populaties kunnen bevatten. Voor Vliegend hert werden deze hokken omgezet naar gebiedsnamen die onderzocht moeten worden.