Monitoring agrarische soorten: 4 jaar beheermonitoring in de Leemstreek in het kader van Plan Kiekendief

Deze presentatie geeft een overzicht van deresultaten na 4 jaar beheermonitoring in de Leemstreek. Hierbij komen soorten aan bod als Grauwe gors, Grauwe kiekendief, Geelgors, Kievit, Gele kwikstaart, Veldleeuwenrik en Grasmus.