LSVI voorHabitattype 91E0_meso: Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior Subtype: mesotroof broekbos op minder voedselrijke standplaatsen