LSVI voor Habitattype 91E0_veb: Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior Subtype: beekbegeleidend vogelkers-essenbos en essen-iepenbos