LSVI voor Habitattype 91E0_eutr: Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior Subtype: Ruigt elzenbos