Klimaatadaptief Natuurbeheer, het heidelandschap

Deze studie gaat na wat een beheerder in de heide kan doen om de effecten van klimaatverandering beter op te vangen.