Klimaatadaptief Natuurbeheer, Het boslandschap

Deze studie gaat na wat een beheerder in bossen kan doen om de effecten van klimaatverandering beter op te vangen.