Herkenningsfiche Chinese muntjak (Muntiacus reevesi)

Muntjaks zijn de kleinste bij ons voorkomende hertachtigen. De schouderhoogte is ongeveer 50 cm bij mannetjes en 47 cm bij wijfjes. In hoge populatiedichthedens kunnen Muntjaks een ernstige impact hebben op bossen, in het bijzonder voor diverse plantenscheuten en bodemflora, maar ook voor tuinplanten en sommige veld- en tuinbouwgewassen. Door aanrijdingen vormen ze ook een risico voor weggebruikers.