Handleiding voor overlastbeheersing van Chinese wolhandkrab in Vlaanderen

De Chinese wolhandkrab (Eriocheir sinensis) is een krabbensoort die van nature voorkomt langs de kust van China en Korea. De eerste Chinese wolhandkrab op Europese bodem werd vastgesteld in 1912 in Duitsland. De overlast verschilt sterk van jaar tot jaar. De redenen hiervan zijn nog niet heel duidelijk. Dit kan het gevolg zijn van natuurlijke schommelingen in populatiegrootte of van weersomstandigheden. Met deze handleiding geven we lokale besturen en beheerders de nodige knowhow om lokale overlast door de Chinese wolhandkrab tegen te gaan. De handleiding geeft duiding over de ecologie, het wettelijk kader en mogelijke beheertechnieken van de Chinese wolhandkrab in Vlaanderen.