Handleiding voor het beheer van historische dreven en wegbeplantingen

Deze handleiding start met de typologie en de erfgoedwaarden van historische dreven en wegbeplantingen. Hoofdstuk 2 schetst een korte geschiedenis van de dreven en wegbeplantingen van de 16de tot de 20ste eeuw. Hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 behandelen respectievelijk het historisch beheer en het
hedendaags beheer van dreven en wegbeplantingen. Hoofdstuk 5 geeft een overzicht van de boomsoorten die vroeger in Vlaanderen als laan- en straatboom werden aangeplant. Ten slotte volgen nog enkele aanbevelingen voor het opstellen van een drevenbeheersplan en voor het ontwerpen van nieuwe dreven in een cultuurhistorische context.