Handboek meten van grondwaterstanden in peilbuizen

Het doel van het handboek is een praktische en laagdrempelige kennisbron te zijn voor alle ontwerpers en beheerders van grondwatermeetnetten in Nederland. Het hogere doel is een kwaliteitsverbetering van grondwaterstandmonitoring in het algemeen. In het handboek worden praktische onderwerpen behandeld zoals de bodemlaag waarin een filter aangebracht wordt en de minimale afstand die benodigd is tussen een peilbuis en een sloot of drainage. Daarnaast wordt ingegaan op de voor- en nadelen van verschillende
meetmethodes en verschillende typen automatische meetapparatuur. In dit handboek wordt verwezen naar enkele NEN normen die van toepassing zijn op het plaatsen van een peilbuis.