Duurzame bomen in stedelijk milieu, rendement en kostprijs

Uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken is gebleken dat de kwaliteit van ons leefmilieu steeds slechter wordt. Er is teveel fijn stof, lawaaioverlast, op zonnige dagen teveel ozon, … Dit kan allerlei lichamelijke en psychische klachten veroorzaken. Recentelijk is ook vastgesteld dat onze steden steeds meer zullen gaan opwarmen. Dit zal hittestress en periodieke wateroverlast, als gevolg van hevige onweersbuien, gaan veroorzaken. Ook uit wetenschappelijke onderzoeken is gebleken dat bomen deze problematiek zowel kunnen helpen voorkomen als oplossen. Door middel van hun bladeren zuiveren zij de lucht, zorgen zij voor schaduw en afkoeling op warme zomerdagen, en helpen zij mee het probleem van wateroverlast op te lossen. In deze publicatie wordt een lans gebroken voor grote, duurzame bomen in stedelijk milieu, aan de hand van concrete rekenvoorbeelden over de kostprijs en de return van bomen in de stad.