De ene rode diesel is de andere niet

Hogere emissievoorwaarden leggen strengere normen op aan de dieselbrandstoffen en de dieseltechniek wordt nauwkeuriger. Het gevolg is dat de dieselmotor gevoeliger wordt voor schade. Om aan deze gevoeligheid een oplossing te bieden is het gebruik van genormeerd en zuivere brandstoffen noodzakelijk. Dieselbrandstoffen met de norm EN 590 beantwoorden hieraan.