Concept natuurbegraafplaatsen, groensafari naar Nederlandse praktijkvoorbeelden

Dit artikel brengt verslag over de Groensafari naar Nederland en licht tevens het concept natuurbegraafplaatsen toe. Inverde organiseerde in najaar 2012 een tweedaagse studiereis naar Nederland met als thema ‘Ecologische begraafplaatsen in Vlaanderen, toekomst of fictie?’ met als doel zowel kennis te maken met verschillende types van natuurlijke begraafplaatsen in Nederland alsook enkele goede praktijkvoorbeelden op het vlak van het ecologisch groenbeheer van traditionele begraafplaatsen. Deze Groensafari kaderde binnen de activiteiten van het strategisch project ‘Groen in de Stad’ (GIDS) van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).