Brochure hydrologische monitoring in natuurgebieden

In dit rapport van het INBO wordt een overzicht gegeven van basisbegrippen van de (eco)hydrologie zoals de hydrologische cyclus, grondwaterstromingen, grondwatersystemen, verdroging en grondwaterdatabanken. Verder wordt ingegaan op peilbuizen en piëzometers en het verschil hiertussen. Ook hoe deze worden geplaatst en hoe metingen worden verzameld en verwerkt. Deze brochure is handige literatuur voor eenieder die met de materie bezig is of ermee begint.