Best practice voor beheer van Chinese muntjak Muntiacus reevesi in Vlaanderen

Dit rapport vormt de basis voor een code goede praktijk voor Chinese muntjak in Vlaanderen. Bij het opstellen van dit document werd de kapstok voor het opmaken van een code goede praktijk gevolgd zoals die in 2015 door het INBO werd gepubliceerd. Eerst worden soort specifieke informatie (herkenning, invasiehistoriek, verspreiding, ecologie en impact), beleid, regelgeving en de doelstelling van beleid en beheer besproken. Voor muntjak is de hoofddoelstelling het tegengaan van vestiging van de soort in Vlaanderen. Deze hoofddoelstelling vertaalt zich in twee subdoelstellingen, het zo snel mogelijk verwijderen van actueel in de natuur aanwezige muntjakken en het minimaliseren van de kans op nieuwe introducties. Daarna worden de monitoring en early warning en de mogelijke beheermaatregelen, elk met hun voor- en nadelen (effectiviteit, kost en personeelsinzet, draagvlak, neveneffecten) uitgebreid beschreven. Bij de methodes die beschreven worden om de aanwezige muntjakken te verwijderen zijn verschillende manieren om het afschot ervan te organiseren en afvangst met netten of kooien. Verder worden ook mogelijkheden voor het preventief vermijden van schade en bewustzijnsverhoging behandeld.