Het beheer van vleermuizen

Welkom op de portaalpagina over het beheer van vleermuizen. Vleermuizen zijn een kwetsbare diergroep, die een aangepast beheer nodig hebben. Bovendien behoren de inheemse vleermuissoorten tot de Annex 4 van de Habitatrichtlijn en sommige zelfs tot de Annex 2. Ze zijn dus niet alleen op Vlaams niveau strikt beschermd, maar ook op Europees niveau.

Op deze pagina worden achtereenvolgens een inleiding tot de vleermuizen, het beheer in de zomer, de winter en monitoring opgelijst. We beginnen met een pagina over wat vleermuizen zijn.

Help! Een vleermuis in huis

Het gebeurt dat mensen een vleermuis vinden in de tuin of zelfs in huis. Wat moet je dan best doen? Daarover gaat deze pagina.
Kort gezegd, als het dier gezond lijkt, laat het ... Lees verder

Vleermuizen van bij ons

Onbekend is onbemind. Vleermuizen zijn zachtaardige insecteneters. Toch roept de naam 'vleermuis' dikwijls negatieve gevoelens op of in ieder geval iets mysterieus. Waarom denken ... Lees verder

Zomerverblijven voor vleermuizen

Vleermuizen hebben in de voortplantingsperiode droge en relatief warme verblijfplaatsen nodig. Afhankelijk van de soort kunnen dat zolders, woningen, holle bomen of in Zuid-Europa ... Lees verder

Winterverblijven voor vleermuizen

Vleermuizen brengen slapend de winter door. Daarvoor zoeken ze plekjes waar het rustig is, waar het koel is maar niet vriest en waar de luchtvochtigheid hoger is dan 90%. Forten, ... Lees verder

Jachtgebieden van vleermuizen

Vleermuizen zijn door een lage reproductiesnelheid, relatief lange zoogtijd en een lang leven zeer kwetsbaar voor habitatconversie en habitatwijzigingen. De meeste vleermuissoorten ... Lees verder