Voeg toe aan je favorieten

Inleiding tot de graslandfases

De biodiversiteit van graslanden is erg afhankelijk van de voedselrijkdom. In zeer voedselrijke graslanden die veel bemest worden, is de biodiversiteit laag. Wanneer je deze graslanden op het juiste tijdstip maait en het maaisel afvoert, ga je het grasland verschralen. Het grasland wordt dan voedselarmer maar tegelijk soortenrijker.

Als je dit verschralingsbeheer een aantal jaar toepast, verandert het grasland van uitzicht en soortensamenstelling. Op die manier kan je de verschillende fases van graslanden herkennen. Gaande van fase 0, de zeer voedselrijke fase tot fase 5, de voedselarme fase.

Hoe je de 6 fases van graslanden kan herkennen en welk beheer hierbij past leer je op de pagina's hieronder.

Klik op deze interactieve figuur om de verschillende graslandfases te leren kennen.