Bomenbeheer

Zonder twijfel kunnen we stellen dat bomen een zeer belangrijke plaats innemen in een mensenleven. Vroeger was dat natuurlijk nog meer. Maar ook vandaag zijn bomen nog belangrijk in onze cultuur. Denken we hierbij maar aan bomen die bij een geboorte worden aangeplant. Bomen zijn ook dikwijls herkenningspunten in het landschap, in steden en gemeenten zijn het de laatste rustplaatsen in een sterk verstedelijkt gebied. Bomen filteren onze lucht en beschermen ons tegen bodemerosie.

Standplaats van bomen

Alles begint met een goede boomsoortenkeuze bij de aanplanting die eerst rekening houdt met de omgevingsfactoren. Het is evident dat een boom met een omvangrijke kroon als eindbeeld ... Lees verder

Snoeien van bomen

Een boom heeft geen behoefte om gesnoeid te worden. Enkel in functie van de omgeving en de mens zal men bomen gaan snoeien. Snoeien geeft altijd verwondingen en zorgt voor een ... Lees verder

Veteraanbomen

De lindendreef voor de Abdij van Tongerlo is geplant in 1676 of 1677 en is dus bijna 340 jaar oud. De bomen zijn nog springlevend, maar door hun grote kronen op holle stammen, ... Lees verder

Technisch vademecum: Bomen

Met de visie over Harmonisch Park- en Groenbeheer wil het ANB het beheer van parken en openbaar groen op een meer duurzame en ecologisch verantwoorde leest schoeien. Om de groenambtenaren en groenbeheerders in de praktijk te begeleiden bij het harmonisch beheer van hun groen ontwikkelde het ANB in samenwerking met Inverde een reeks vademecums. Dit technisch vademecum behandelt de specifieke aspecten met betrekking tot beheer van bomen. Download publicatie